فرم ثبت نام تکنسین ها در کلینیک خدمات خودرویی هیوندای و کیا

شرایط ثبت نام

1- دارابودن و احراز توان کاری در حد یک تکنسین مجرب

2- جواز کسب

3- داشتن ابزارهای مناسب کار

4- داشتن سیمایی آراسته